Ffair Briodas Dydd Sul 3ydd o Chwefror, 2019

Ffair Briodas Dydd Sul 3ydd o Chwefror, 2019

Ffair Briodas Dydd Sul 3ydd o Chwefror, 2019

Chwefror 3, 2019 10:00 am - 4:00 pm

Ar agor i’r cyhoedd o 10:00 – 4:00

Fe fydd dwy Sioe Ffasiynnau gan ‘The Silk Loft’ a dillad I fam y briodferch gan ‘L’Armoire, Llanidloes gyda gwallt a choluro wedi cael ei wneud gan ‘Moncrieffe”. Fe fydd Eirian cynllunio Priodasau, Blodau Pennant, Matthew Lloyd Fideograffydd, ‘Tow Bar Gin’, Dylanwad Gwin, ‘Rachel Travel’ i enwi rhai o’r arddangoswyr a fydd yno ar y diwrnod…..

Sioe ffasiwn am 11:30yb  ac  am 2:30 yp

Dewch yn llu, digonedd o bethau i’w gweld ar y diwrnod ac i’ch ysbrydoli tuag at eich diwrnod priodas chi.

Mynediad: Am ddim