Sesiwn Ioan Rhagfyr

Sesiwn Ioan Rhagfyr

Sesiwn Ioan Rhagfyr

Chwefror 20, 2019 8:00 pm - 10:45 pm

Ar y drydedd nos Fercher o’r mis fe’ch gwahoddir i ymuno mewn sesiwn offerynnol anffurfiol yma yn Nhŷ Siamas. Does dim rhaid bod yn athrylith, dewch a’ch offeryn i ddysgu alawon newydd a chael hwyl yng nghwmni eraill. Neu dewch draw i wrando, bydd pethau’n dechrau erbyn 8 o’r gloch.