Sesiwn Ioan Rhagfyr

Sesiwn Ioan Rhagfyr

Sesiwn Ioan Rhagfyr

Chwefror 21, 2018 7:30 pm - 10:00 pm

Sesiwn anffurfiol fisol. Daw nifer fawr o gerddorion traddodiadol at ei gilydd i gyd-chwarae yma yn Nhy Siamas ar y drydedd nos Fercher o’r mis. Dewch i ymuno neu i wnrado, mae croeso mawr i chi.