The Foxglove Trio + Eraill

The Foxglove Trio + Eraill

The Foxglove Trio + Eraill

Mai 2, 2019 12:00 am

Ers eu ffurfio yn 2010 mae’r band wedi mynd o nerth i nerth. Mae eu cerddoriaeth yn cynnwys cerddoriaeth yn Saesneg a’r Gymraeg. Daw eu prif leisydd Ffion Mair o Bowys ac fe ymunir â hi gan Patrick Dean ar y melodeon a Cathy Mason ar y soddgwrth.