Telerau Llogi Ystafelloedd

Prisiau Ionawr 2017

Sgwar Eldon, Dolgellau, Gwynedd LL40 1PY

TELERAU ARFEROL

YSTAFELL COST/AWR HANNER DIWRNOD

(HYD AT 3 AWR)

DIWRNOD

(HYD AT 7 AWR)

YSTAFELL IDRIS £20-00 £70-00 £130-00
AWDITORIWM £20-00 £50-00 £75-00
ARDAL Y BAR/CAFFI £10-00 £ 25-00 £50-00
SWYDDFA/STIWDIO £15-00 £ 40-00 £70-00

 

 

RAT GOSTYNGIEDIG I FUDIADAU CYMUNEDOL/GWIRFODDOL

YSTAFELL COST/AWR HANNER DIWRNOD

(HYD AT 3 AWR)

DIWRNOD

(HYD AT 7 AWR)

YSTAFELL IDRIS £15-00    £45-00   £90-00
AWDITORIWM £15-00    £30-00  £55-00
ARDAL Y BAR/CAFFI £  8-00   £ 20-00  £35-00
SWYDDFA/STIWDIO £ 10-00   £ 25-00  £40-00

 

  • Bydd disgownt o 15% am logi o leiaf 2 ystafell am yr un cyfnod ar y tro (onibai am y rat gostyngiedig)
  • Mae modd dod i delerau eraill os yn llogi cyfnod hirach na 7 awr, neu’n llogi yn gyson
  • Bydd gofyn cadarnhau’r llogi drwy anfon e-bost at rheolwr@tysiamas.cymru gan nodi at bwy ddylai’r anfoneb gael ei gyfeirio ac unrhyw rhif archeb os yn berthnasol
  • Bydd unrhyw drefniadau sy’n cael eu canslo o fewn 72 awr yn gorfod talu’n llawn
  • Anfonebau i’w talu o fewn 7 diwrnod os gwelwch yn dda. Os hoffech dalu’r anfoneb yn syth i’r banc, darperir manylion perthnasol ar yr anfoneb.
  • Gellir darparu te/coffi/bisgedi am £2.00/pen (gyda rhagrybudd)

01341 421800
rheolwr@tysiamas.com